รับเหมาก่อสร้าง, Contractor
รับเหมาก่อสร้าง ทั่วไป งานอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง อพารEเม้นตEบ้านพักอาศัย ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม งาน Built-In และงานถนน รับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร และสถาปนิก มืออาชีพมากประสบการณE บริษัท ตราสิน จำกัด TASIN COMPANY LIMITED
Last Update 2/7/2558
Home | Steel Structure | Factory | Civil Work | Apartment | Road | Piping | Home Contractor | Interior & Decorate | รับสมัครงาน | Contact Us
| Office Renovate |
We are contractor for general construction such as Factory, Steel Structure, Machine Foundation, Civil Work, Road, Piping, Painting and General Repair..
We are also work for Home, Interior and Decorate.
Ours clients are guarantee for Quality and Money.
Service

Steel Structure

Factory

Civil Work

Apartment

Road

Piping

Home Contractor

Interior & Decorate

Machine Foundation

Earth Work

Office Renovate

Staff Training
     
We are very confident that the manage is well qualified to provide the best service as the mentioned
"QUALITY AND RELIEF"

Link Exchange
รับเหมาก่อสร้าง, Contractor | Bangkok Statetower
Home | Steel Structure | Factory | Civil Work | Apartment | Road | Piping | Home Contractor | Interior & Decorate | Earth Work | รับสมัครงาน | Contact Us

TASIN COMPANY LIMITED.
Copyright © 2002-2013 All Rights Reserved.
41/11 Soi Silom19,Silom, Bang Rak, Bangkok, Thailand. 10500
Tel : (Project Co.) (+66)88757-3114 - Admin, (+66)85047-2262 - K.watcharaphol,(+66)84321-1228 - K.Anan,(+66)81702-2744 - K.Preecha,
(Office) (+66)2746-6401,(+66)86465-8848,(+66)82098-8414, Fax : (+66)2746-6402
Email : Tasin02@hotmail.com