Office Renovate @Sathorn ตบแต่งสำนักงาน

อาคารสำนักงานแถวสาธร และ สีลม เป็นพื้นที่การตบแต่งที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาตลอด เราทำเสร็จจบทุกโครงการ โดยการขั้นตอนการทำงานคือ รับทราบความต้องการและงบประมาณ กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน ออกแบบเพื่อการตัดสินใจ ติดต่อประสานงานกับอาคารตั้งแต่เริ่มจนจบ ส่งงานลูกค้าพร้อมประกันผลงาน 1 ปี ด้านล่างพื้นที่ 194 ตรม. กั้นหอง ทาสี งานระบบ ติดตั้งแอร์ Pantry เดินงานระบบ ประสานงานช่างอาคาร etc.. จบใน 30 วันครับ ขั้นตอนระหว่างการทำงานตกแต่งโดยคร่าวๆ