ระยะสิ่งก่อสร้างจากสายไฟแรงสูง

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูง หรือ สายส่งไฟฟ้าผ่านแนวสิ่งปลูกสร้าง