รับทำงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป Steel Structure

รับทำงานโครงสร้างเหล็ก

  • Mezzanine Floor
  • Plat Form
  • Roof Structure
  • Steel Structure
  • Canopy พร้อมมุงหลังคา Metal Sheets
  • โครงเหล็กโกดัง WareHouse
  • อาคารที่ขึ้นด้วยโครงเหล็ก
  • ที่จอดรถยนต์โครงสร้างเหล็ก ผสม ปูน

งานอืนๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน นิคมอุตสาหกรรม และ ตามโรงงานทั่วไป เราสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัย และ กฎระเบียบของโรงงานอย่างเคร่งครัด เรามีเครื่องมือ และ บุคคลากรที่มีความชำนาญงาน พร้อมบริการ

 

 

 

%d bloggers like this: