ไม่มีฝนในเดือนพฤษจิกายน 2018 ความก้าวหน้าของงานก็มีพอที่จะส่งให้ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ ทำเองแบบนี้ไม่เคยกลัวเรื่องคุณภาพและเวลา ผู้ใหญ่ให้ความเมตตา เราก็ตั้งใจทำงานไม่ให้ต้องมากะอักกะอ่วนเวลาตรวจรับงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: