ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาด 10,000 m3 ใกล้เคียงอาคารสูง 4 ชั้น ทำกำแพงกันดิน และ สิ่งจำเป็นอื่นๆเพื่อการวางที่ปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: