รับปรับปรุง ทำสี อาคารสำนักงาน Office Renovate

รับปรับปรุงอาคารสำนักงาน รับออกแบบ ตกแต่ง สำนักงาน Office กั้นห้องด้วยผนังเบา หรือ กระจก ปูพื้นพรม ปูพื้นกระเบื้องยาง ทำฝ้าทีบาร์ ฝ้าฉาบเรียบ ทาสีผนัง ทำห้องน้ำใหม่ เดินท่อแอร์ ท่อลม รวมถึงการเดินระบบไฟฟ้า ประปา ภายในครบทั้งระบบ รวมถึงติดต่อประสานงานกับนิติบุคคลเจ้าของอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของอาคาร
Renovate Office.We propose to renovate your office from floor to roof ceiling.

 

%d bloggers like this: