โรงงานต้องการวางเครื่องจักรเพิ่ม ในโรงงานที่มีอยู่แล้วเพื่อขยายกำลังการผลิต เนื่องจาก Load ไม่เยอะการเลือก Micro-pile จึงเป็นทางออกที่สะอาด แต่ไม่ใช่ที่ประหยัดที่สุด ให้ทางโรงงานตัดสินใจถึงผลดี และ ผลเสียของแต่ละวิธีที่เราออกแบบ และ นำเสนอ พร้อมราคาประกอบ และ ระยะเวลางานที่ทางโรงงานตั้งให้มา

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: