ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูง หรือ สายส่งไฟฟ้าผ่านแนวสิ่งปลูกสร้าง

ระยะสิ่งปลูกสร้างจากสายไฟฟ้าแรงสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: