ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูง หรือ สายส่งไฟฟ้าผ่านแนวสิ่งปลูกสร้าง

ระยะสิ่งปลูกสร้างจากสายไฟฟ้าแรงสูง

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: