ทางบริษัท ตราสิน จำกัด ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี และ คณะพระสงฆ์แห่งวัดพระพุทธฉาย และ ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญให้เป็นสิริมงคลกับงานก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ ที่พักผ่อนของจังหวัดสระบุรีสืบไป

งานทำบุญบวงสรวงเพื่อความเป้นมงคลก่อนเริ่มงานก่อสร้าง วัดพระพุทธฉาย

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: