Office Factory Extend.

งานขยายสำนักงานในโรงงาน เราใช้คนงานที่มีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด มีงานทำกันในช่วงที่ทุกๆที่ลำบาก ไม่ใช่แค่เรา ลูกค้าก็ลำบาก ลูกค้าเก่าขอมา เท่าทุนก็ต้องช่วยกันไปเพื่อทุกๆภาคส่วนมีการขับเคลื่อน

Move Factory Move IsoWall and Move Office to New Location with Existing Material as much as possible to save clients money.

On Year 2020, Economy and COVID-19 do every business down. We so happy to see some business are grow up and need more space to run business and hire staff must more than last year. We move and relocate clients stuff and factory to new location use existing material as much as possible to save …

Site Check – 3rd Payment of 3rd Floor Bldg

ไม่มีฝนในเดือนพฤษจิกายน 2018 ความก้าวหน้าของงานก็มีพอที่จะส่งให้ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ ทำเองแบบนี้ไม่เคยกลัวเรื่องคุณภาพและเวลา ผู้ใหญ่ให้ความเมตตา เราก็ตั้งใจทำงานไม่ให้ต้องมากะอักกะอ่วนเวลาตรวจรับงาน  

Micro-pile for Reinforcement of machine base.

โรงงานต้องการวางเครื่องจักรเพิ่ม ในโรงงานที่มีอยู่แล้วเพื่อขยายกำลังการผลิต เนื่องจาก Load ไม่เยอะการเลือก Micro-pile จึงเป็นทางออกที่สะอาด แต่ไม่ใช่ที่ประหยัดที่สุด ให้ทางโรงงานตัดสินใจถึงผลดี และ ผลเสียของแต่ละวิธีที่เราออกแบบ และ นำเสนอ พร้อมราคาประกอบ และ ระยะเวลางานที่ทางโรงงานตั้งให้มา

Septic Tank 10,000 m3 Installation in narrow space

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาด 10,000 m3 ใกล้เคียงอาคารสูง 4 ชั้น ทำกำแพงกันดิน และ สิ่งจำเป็นอื่นๆเพื่อการวางที่ปลอดภัย

ceremony saraburi

ทางบริษัท ตราสิน จำกัด ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี และ คณะพระสงฆ์แห่งวัดพระพุทธฉาย และ ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญให้เป็นสิริมงคลกับงานก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ ที่พักผ่อนของจังหวัดสระบุรีสืบไป    

Office Renovate @Sathorn ตบแต่งสำนักงาน

อาคารสำนักงานแถวสาธร และ สีลม เป็นพื้นที่การตบแต่งที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาตลอด เราทำเสร็จจบทุกโครงการ โดยการขั้นตอนการทำงานคือ รับทราบความต้องการและงบประมาณ กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน ออกแบบเพื่อการตัดสินใจ ติดต่อประสานงานกับอาคารตั้งแต่เริ่มจนจบ ส่งงานลูกค้าพร้อมประกันผลงาน 1 ปี ด้านล่างพื้นที่ 194 ตรม. กั้นหอง ทาสี งานระบบ ติดตั้งแอร์ Pantry เดินงานระบบ ประสานงานช่างอาคาร etc.. จบใน 30 วันครับ ขั้นตอนระหว่างการทำงานตกแต่งโดยคร่าวๆ

เดินท่องานระบบห้องน้ำในอาคาร

งานระบบ มักซ่อนอยู่ในกำแพง หรือ ใต้ฝ้า หากงานระบบมีปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างมักเสียเงิน และ เวลามากกว่างานทำใหม่ ดังนั้นการเลือกใช้ของ และ การตรวจสอบที่ดี จะช่วยให้ผู้รับเหมามีกำไรที่จะนำไปพัฒนาองค์กรได้ ทาง บริษัท ตราสิน จำกัด จึงหมั่นให้วิศวกรเช็ครายละเอียดการทำงานร่วมกับช่างฝีมือในเรื่องการเดินท่อ ส่วนมากเราจะใช้ท่อน้ำไทย หรือ ตราช้าง เพราะการสวมอัด ดีกว่าบางยี่ห้อในตลาดที่เราเคยใช้ ส่วนกาวในงานท่อน้ำดี เราจะใช้กาวหลอดเพราะมีความเหนียวกว่า เครดิต วิศวกรงานระบบ ของบริษัท ตราสิน จำกัด คุณสมคิด ดวงพิมพ์

นักศึกษาดูหน้างานการก่อสร้างของบริษัท ตราสิน จำกัด

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 คณะอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษามาเรียนรู้ โดยดูหน้างานก่อสร้างจริง ของ บริษัท ตราสิน จำกัด ที่ก่อสร้างอาคารจอดรถ 4 ชั้นให้กับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางเราบริษัท ตราสิน จำกัด ยินดีที่ได้รับความเมตตาจากทางอาจารย์ ที่ช่วยชี้นำตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนทำให้งานสำเร็จลุล่วง แข็งแรง ต้านแผ่นดินไหว ทุกหมวดวิชา อาจารย์ไม่เคยปล่อยให้เล็ดลอดได้เลยจริงๆ