Septic Tank 10,000 m3 Installation in narrow space

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาด 10,000 m3 ใกล้เคียงอาคารสูง 4 ชั้น ทำกำแพงกันดิน และ สิ่งจำเป็นอื่นๆเพื่อการวางที่ปลอดภัย

งานซ่อมบำรุงหลังคาบ้านหน้าฝน

บ้านหลังนี้เป็นของลูกค้าที่ได้ให้บริษัท ตราสิน จำกัด ต่อเติมมาเกือบๆ 8 ปีแล้ว มีปัญหาก็แจ้งเราตลอด เราไม่เคยทอดทิ้ง อย่างมากก็ให้รอนิดในช่วงเวลาที่ช่างเรายังไม่สามารถจัดสรรเวลามาจากงานก่อสร้างที่ติดพันได้ครับ บ้านที่ต่อเติมตั้งอยู่ใกล้อาคารสูง มีของตกใส่หลังคาจนบุบ ขังน้ำ และ ซึมเข้าขอบ Metal Sheet

งานปรับปรุงโรงเรียนอนุบาล

ทาง บริษัท ตราสิน จำกัด ได้มีโอกาส ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาล โดยการรรื้อภูมิทัศน์โดยรวม และ ทำใหม่เกือบท้งหมด ใช้เพียงโครงสร้างของอาคารเดิมที่มีสภาพดี ส่วนอาคารประกอบอื่นๆรื้อหมด ใน 3 เดือน ลองมาดูความเปลี่ยนแปลงกัน