ระยะสิ่งปลูกสร้างจากสายไฟฟ้าแรงสูง

ระยะสิ่งก่อสร้างจากสายไฟแรงสูง

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูง หรือ สายส่งไฟฟ้าผ่านแนวสิ่งปลูกสร้าง

Site Check – 3rd Payment of 3rd Floor Bldg

ไม่มีฝนในเดือนพฤษจิกายน 2018 ความก้าวหน้าของงานก็มีพอที่จะส่งให้ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ ทำเองแบบนี้ไม่เคยกลัวเรื่องคุณภาพและเวลา ผู้ใหญ่ให้ความเมตตา เราก็ตั้งใจทำงานไม่ให้ต้องมากะอักกะอ่วนเวลาตรวจรับงาน  

Micro-pile for Reinforcement of machine base.

โรงงานต้องการวางเครื่องจักรเพิ่ม ในโรงงานที่มีอยู่แล้วเพื่อขยายกำลังการผลิต เนื่องจาก Load ไม่เยอะการเลือก Micro-pile จึงเป็นทางออกที่สะอาด แต่ไม่ใช่ที่ประหยัดที่สุด ให้ทางโรงงานตัดสินใจถึงผลดี และ ผลเสียของแต่ละวิธีที่เราออกแบบ และ นำเสนอ พร้อมราคาประกอบ และ ระยะเวลางานที่ทางโรงงานตั้งให้มา

Septic Tank 10,000 m3 Installation in narrow space

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาด 10,000 m3 ใกล้เคียงอาคารสูง 4 ชั้น ทำกำแพงกันดิน และ สิ่งจำเป็นอื่นๆเพื่อการวางที่ปลอดภัย

ceremony saraburi

ทางบริษัท ตราสิน จำกัด ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี และ คณะพระสงฆ์แห่งวัดพระพุทธฉาย และ ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญให้เป็นสิริมงคลกับงานก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ ที่พักผ่อนของจังหวัดสระบุรีสืบไป    

Office Renovate ตบแต่งสำนักงาน

Office Renovate @Sathorn ตบแต่งสำนักงาน

อาคารสำนักงานแถวสาธร และ สีลม เป็นพื้นที่การตบแต่งที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาตลอด เราทำเสร็จจบทุกโครงการ โดยการขั้นตอนการทำงานคือ รับทราบความต้องการและงบประมาณ กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน ออกแบบเพื่อการตัดสินใจ ติดต่อประสานงานกับอาคารตั้งแต่เริ่มจนจบ ส่งงานลูกค้าพร้อมประกันผลงาน 1 ปี ด้านล่างพื้นที่ 194 ตรม. กั้นหอง ทาสี งานระบบ ติดตั้งแอร์ Pantry เดินงานระบบ ประสานงานช่างอาคาร etc.. จบใน 30 วันครับ ขั้นตอนระหว่างการทำงานตกแต่งโดยคร่าวๆ

งานซ่อมบำรุงหลังคาบ้านหน้าฝน

บ้านหลังนี้เป็นของลูกค้าที่ได้ให้บริษัท ตราสิน จำกัด ต่อเติมมาเกือบๆ 8 ปีแล้ว มีปัญหาก็แจ้งเราตลอด เราไม่เคยทอดทิ้ง อย่างมากก็ให้รอนิดในช่วงเวลาที่ช่างเรายังไม่สามารถจัดสรรเวลามาจากงานก่อสร้างที่ติดพันได้ครับ บ้านที่ต่อเติมตั้งอยู่ใกล้อาคารสูง มีของตกใส่หลังคาจนบุบ ขังน้ำ และ ซึมเข้าขอบ Metal Sheet

งานปรับปรุงโรงเรียนอนุบาล

ทาง บริษัท ตราสิน จำกัด ได้มีโอกาส ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาล โดยการรรื้อภูมิทัศน์โดยรวม และ ทำใหม่เกือบท้งหมด ใช้เพียงโครงสร้างของอาคารเดิมที่มีสภาพดี ส่วนอาคารประกอบอื่นๆรื้อหมด ใน 3 เดือน ลองมาดูความเปลี่ยนแปลงกัน