รับชำระด้วย Crypto Coin และ NFT Coin

รับชำระค่าจ้างด้วย Crypto และ NFT Coin

เรียนลูกค้าทุกท่านทราบ ทางบริษัท ตราสิน จำกัด ขอมอบความสะดวกกับลูกค้าใน Generation ใหม่ ด้วยการรับชำระค่าจ้างเป็น Crypto Coin และ NFT Coin ไม่ว่าท่านจะมีเหรียญ BITCOIN, BNB,AXIE, CCAR CPAN, THC, BCOIN ก็สามารถชำระค่าบริการของเราได้ โดยเราขอคิดค่า Gas เพิ่มเล็กน้อย จากอัตราการเปลี่ยนแปลง และ ค่าดำเนินการ Transection หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการพิจารณาจากท่าน

Office Factory Extend.

งานขยายสำนักงานในโรงงาน เราใช้คนงานที่มีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด มีงานทำกันในช่วงที่ทุกๆที่ลำบาก ไม่ใช่แค่เรา ลูกค้าก็ลำบาก ลูกค้าเก่าขอมา เท่าทุนก็ต้องช่วยกันไปเพื่อทุกๆภาคส่วนมีการขับเคลื่อน

Move Factory Move IsoWall and Move Office to New Location with Existing Material as much as possible to save clients money.

On Year 2020, Economy and COVID-19 do every business down. We so happy to see some business are grow up and need more space to run business and hire staff must more than last year. We move and relocate clients stuff and factory to new location use existing material as much as possible to save him money.

เริ่มเทปูนขยายส่วนผลิตในโรงงาน ครั้งแรกหลัง COVID-19

ลูกค้า ปลดล็อกหลังครบ 45 วัน ในการป้องกันจากทางภาครัฐ งานขยายส่วนผลิตเทพื้นเสริมความหนาพื้นเดิม และ วางท่องานระบบ เพื่อรอเครื่องจักรมาติดตั้งภายหลัง Spec ตามลูกค้าเสนอ

ระยะสิ่งปลูกสร้างจากสายไฟฟ้าแรงสูง

ระยะสิ่งก่อสร้างจากสายไฟแรงสูง

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูง หรือ สายส่งไฟฟ้าผ่านแนวสิ่งปลูกสร้าง

Site Check – 3rd Payment of 3rd Floor Bldg

ไม่มีฝนในเดือนพฤษจิกายน 2018 ความก้าวหน้าของงานก็มีพอที่จะส่งให้ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ ทำเองแบบนี้ไม่เคยกลัวเรื่องคุณภาพและเวลา ผู้ใหญ่ให้ความเมตตา เราก็ตั้งใจทำงานไม่ให้ต้องมากะอักกะอ่วนเวลาตรวจรับงาน  

Micro-pile for Reinforcement of machine base.

โรงงานต้องการวางเครื่องจักรเพิ่ม ในโรงงานที่มีอยู่แล้วเพื่อขยายกำลังการผลิต เนื่องจาก Load ไม่เยอะการเลือก Micro-pile จึงเป็นทางออกที่สะอาด แต่ไม่ใช่ที่ประหยัดที่สุด ให้ทางโรงงานตัดสินใจถึงผลดี และ ผลเสียของแต่ละวิธีที่เราออกแบบ และ นำเสนอ พร้อมราคาประกอบ และ ระยะเวลางานที่ทางโรงงานตั้งให้มา

Septic Tank 10,000 m3 Installation in narrow space

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาด 10,000 m3 ใกล้เคียงอาคารสูง 4 ชั้น ทำกำแพงกันดิน และ สิ่งจำเป็นอื่นๆเพื่อการวางที่ปลอดภัย