เริ่มเทปูนขยายส่วนผลิตในโรงงาน ครั้งแรกหลัง COVID-19

ลูกค้า ปลดล็อกหลังครบ 45 วัน ในการป้องกันจากทางภาครัฐ งานขยายส่วนผลิตเทพื้นเสริมความหนาพื้นเดิม และ วางท่องานระบบ เพื่อรอเครื่องจักรมาติดตั้งภายหลัง Spec ตามลูกค้าเสนอ