ลูกค้า ปลดล็อกหลังครบ 45 วัน ในการป้องกันจากทางภาครัฐ งานขยายส่วนผลิตเทพื้นเสริมความหนาพื้นเดิม และ วางท่องานระบบ เพื่อรอเครื่องจักรมาติดตั้งภายหลัง Spec ตามลูกค้าเสนอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: