งานระบบ มักซ่อนอยู่ในกำแพง หรือ ใต้ฝ้า หากงานระบบมีปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างมักเสียเงิน และ เวลามากกว่างานทำใหม่ ดังนั้นการเลือกใช้ของ และ การตรวจสอบที่ดี จะช่วยให้ผู้รับเหมามีกำไรที่จะนำไปพัฒนาองค์กรได้

ทาง บริษัท ตราสิน จำกัด จึงหมั่นให้วิศวกรเช็ครายละเอียดการทำงานร่วมกับช่างฝีมือในเรื่องการเดินท่อ ส่วนมากเราจะใช้ท่อน้ำไทย หรือ ตราช้าง เพราะการสวมอัด ดีกว่าบางยี่ห้อในตลาดที่เราเคยใช้ ส่วนกาวในงานท่อน้ำดี เราจะใช้กาวหลอดเพราะมีความเหนียวกว่า

เครดิต วิศวกรงานระบบ ของบริษัท ตราสิน จำกัด คุณสมคิด ดวงพิมพ์

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: