เรียนลูกค้าทุกท่านทราบ ทางบริษัท ตราสิน จำกัด ขอมอบความสะดวกกับลูกค้าใน Generation ใหม่ ด้วยการรับชำระค่าจ้างเป็น Crypto Coin และ NFT Coin ไม่ว่าท่านจะมีเหรียญ BITCOIN, BNB,AXIE, CCAR CPAN, THC, BCOIN ก็สามารถชำระค่าบริการของเราได้ โดยเราขอคิดค่า Gas เพิ่มเล็กน้อย จากอัตราการเปลี่ยนแปลง และ ค่าดำเนินการ Transection

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการพิจารณาจากท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: