วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 คณะอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษามาเรียนรู้ โดยดูหน้างานก่อสร้างจริง ของ บริษัท ตราสิน จำกัด ที่ก่อสร้างอาคารจอดรถ 4 ชั้นให้กับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางเราบริษัท ตราสิน จำกัด ยินดีที่ได้รับความเมตตาจากทางอาจารย์ ที่ช่วยชี้นำตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนทำให้งานสำเร็จลุล่วง แข็งแรง ต้านแผ่นดินไหว ทุกหมวดวิชา อาจารย์ไม่เคยปล่อยให้เล็ดลอดได้เลยจริงๆ

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: