งานปรับปรุงโรงเรียนอนุบาล

ทาง บริษัท ตราสิน จำกัด ได้มีโอกาส ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาล โดยการรรื้อภูมิทัศน์โดยรวม และ ทำใหม่เกือบท้งหมด ใช้เพียงโครงสร้างของอาคารเดิมที่มีสภาพดี ส่วนอาคารประกอบอื่นๆรื้อหมด

ใน 3 เดือน ลองมาดูความเปลี่ยนแปลงกัน

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: