บ้านหลังนี้เป็นของลูกค้าที่ได้ให้บริษัท ตราสิน จำกัด ต่อเติมมาเกือบๆ 8 ปีแล้ว มีปัญหาก็แจ้งเราตลอด เราไม่เคยทอดทิ้ง อย่างมากก็ให้รอนิดในช่วงเวลาที่ช่างเรายังไม่สามารถจัดสรรเวลามาจากงานก่อสร้างที่ติดพันได้ครับ บ้านที่ต่อเติมตั้งอยู่ใกล้อาคารสูง มีของตกใส่หลังคาจนบุบ ขังน้ำ และ ซึมเข้าขอบ Metal Sheet

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: